Jeugdrecht

Jeugdrecht

Jaarlijks komen vele minderjarigen in Nederland in aanraking met het rechtssysteem. Dat kan zijn omdat ze onder toezicht gesteld of uit huis geplaatst worden, omdat ze een strafbaar feit gepleegd hebben, maar bijvoorbeeld ook omdat de ouders gaan scheiden en ze de gevolgen ondervinden die dat voor hen heeft. Hierbij staat voorop dat de minderjarige er in al die gevallen niet alleen voor mag staan, maar moet kunnen rekenen op deskundig advies en bijstand van een advocaat (al dan niet in de hoedanigheid van bijzonder curator). Verder mogen ook de rechten van ouders niet uit het oog worden verloren als zij bijvoorbeeld worden geconfronteerd met een uithuisplaatsing van hun kind.

In het geval minderjarigen, om wat voor reden ook, met het rechtssysteem in aanraking komen, of het nu gaat om jeugdstrafrecht of om het opleggen van jeugdbeschermingsmaatregelen, staan onze advocaten hun graag bij. Ook ouders die bijvoorbeeld in de situatie verkeren dat hun kind uit huis wordt geplaatst kunnen rekenen op rechtsbijstand door deze advocaten.