Arbeidsrecht

Arbeidsrecht

Problemen in de arbeidsrelatie kunnen diep ingrijpend zijn. Bij kwesties rond loon, arbeidsvoorwaarden, ontslag en dergelijke is daarom deskundige begeleiding vaak nodig, niet alleen wanneer het komt tot een procedure (bij de Rechtbank of een andere instantie), maar ook in de periode die daaraan voorafgaat: als er bijvoorbeeld strubbelingen zijn op de werkvloer of in de arbeidsrelatie, onenigheid over de uitleg van bepalingen in de arbeidsovereenkomst of de cao.

Deskundige begeleiding van een advocaat kan dan veel (onnodige) problemen en onherstelbare schade in de arbeidsrelatie voorkomen. Mochten een harde opstelling en een procedure noodzakelijk zijn, dan staan wij u gemotiveerd terzijde. Dit doen wij ook als u streeft naar een oplossing in der minne. Wij staan zowel werkgevers als werknemers bij in arbeidszaken, ook bij zaken als personeelsbeleid en het opstellen van sluitende overeenkomsten.