Medewerkers

Tanja ten Wolde

Tanja ten Wolde

Advocaat

Tanja ten Wolde (1972) studeerde rechten aan de Universiteit van Utrecht (Staat- en Bestuursrecht) en is sinds 1995 actief als rechtshulpverlener. Na eerst elf jaar jurist te zijn geweest bij verschillende vakbonden voor politieambtenaren en militairen, is zij sinds 2006 werkzaam als advocaat. In 2012 heeft zij de overstap gemaakt naar Plieger & Saija Advocaten. Sinds 2014 is zij kantoorgenoot van mr. R. Plieger.

Mr. Ten  Wolde is één van de weinige advocaten in Nederland die zich gespecialiseerd heeft in het militair ambtenaren- en militair straf- (en tucht)recht. Haar keuze voor een kantoor in Arnhem (waar ook de militaire meervoudige kamer huist), is dan ook niet toevallig.

Tevens is zij een NMI geregistreerd mediator (sinds 2005) en vooral inzetbaar bij conflicten die betrekking hebben op samenwerking tussen collega’s, seksuele intimidatie, burenruzie en overheidshandelen.

Naast haar reguliere werk als advocaat en mediator is mr. Ten Wolde ook lid van meerdere bezwarenadviescommissies (op het gebied van ambtenarenrecht en overige bestuursrechtelijke aangelegenheden) bij diverse overheidsorganen.

De rechtsgebieden waarvoor u uitstekend bij haar terecht kunt zijn: ambtenarenrecht, militair strafrecht en tuchtrecht, bestuursrecht, subsidierecht, onderwijsrecht en familierecht.